Izuku spinning | Deku vs Shinso | Boku No Hero Academia Season 5 Episode 11

Izuku spinning | Deku vs Shinso | Boku No Hero Academia Season 5 Episode 11

Izuku spinning | Deku vs Shinso | Boku No Hero Academia Season 5 Episode 11

Izuku spinning | Deku vs Shinso | Boku No Hero Academia Season 5 Episode 11Shadow of play buttonPlay button
■ChannelNasrun Sj
■Published2021-06-05 20:01:00
■Duration00:26
■CategoryMy Hero Academia