ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้ 20 เดือนกันยายน 2565 ปรับลดราคาบางชนิด อัปเดตปัจจุบัน ราคาลิตรละกี่บาท

วันที่ 20 เดือนกันยายน 2565 ผู้รายงานข่าวรายงานการอัปเดตราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์ และดีเซลปัจจุบัน จากเว็บไซต์ บมจ.บางจากปิโตรเลียม, เว็บไซต์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน), และ Esso Thailand โดยมีราคาดังต่อไปนี้

ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันปั๊ม “บางจาก”

แก๊สโซฮอล์ 95S EVO อยู่ที่ 34.45 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91S EV อยู่ที่ 34.18 บาท/ลิตร
ไฮดีเซล B20S อยู่ที่ 34.94 บาท/ลิตร
ไฮดีเซล S อยู่ที่ 34.94 บาท/ลิตร
ไฮพรีเมียมดีเซล S B7 อยู่ที่ 43.66 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันปั๊ม “ปตท.”

ซุปเปอร์พาวเวอร์ ดีเซลB7 อยู่ที่ 43.66 บาท/ลิตร
ซุปเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 39.94 บาท/ลิตร
ดีเซล S B7 อยู่ที่ 34.94 บาท/ลิตร
ดีเซล} อยู่ที่ 34.94 บาท/ลิตร
เบนซิน อยู่ที่ 41.86 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 34.45 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 34.18 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันปั๊ม “เอสโซ่”

เอ็กซ์ตร้า แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 33.34 บาท/ลิตร
เอ็กซ์ตร้า แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 34.18 บาท/ลิตร
ซุปเปอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 34.45 บาท/ลิตร
ดีเซล อยู่ที่ 34.94 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 อยู่ที่ 34.94 บาท/ลิตร
ซูพรีมพลัส แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 41.94 บาท/ลิตร
ซูพรีมพลัส ดีเซล B7 อยู่ที่ 44.66 บาท/ลิตร